w sprawie wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych we wsi Gorzyce, w ciągu drogi 992 Jasło- Nowy Żmigród.