w sprawie przygotowań i realizacji zadania „Budowa wschodniej obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz –Brzozów – Sanok".