w sprawie wyników finansowych osiągniętych przez podmioty lecznicze podległe Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2013 roku, a także kosztów amortyzacji w poszczególnych jednostkach opieki zdrowotnej.