w sprawie podjęcia działań mających na celu ochronę przed powodzią Osiedla Jedlicze – Borek.