w sprawie szkód jakie wyrządzają wilki w gospodarstwach rolnych w Powiecie Bieszczadzkim, szczególnie w Gminie Lutowiska.