w sprawie pogarszającej się sytuacji rolników w Województwie Podkarpackim w związku z zaostrzeniem przepisów i wprowadzeniem dodatkowych obowiązków dla hodowców tuczników przez Głównego Lekarza Weterynarii, które doprowadzają do dalszego zmniejszenia produkcji żywca w Województwie Podkarpackim.