w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.