w sprawie odwołania z funkcji dyrektora WORD w Przemyślu - pana Ryszarda Kuleja.