w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit" w Rymanowie Zdroju.