http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Interpelacja złożona przez radną Annę Kowalską na XXXVIII sesji w dniu 23 września 2013 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie pilnej potrzeby budowy chodników w ciagu drogi wojewódzkiej nr 878, wykonania nakłdaki asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 878 na całej długości drogi oraz ujęcia w przyszłej perspektywie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 wraz z budową chodników na całej trasie.