w sprawie aktualnej sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2013 r.