w sprawie budowy drogi poprawiającej warunki dojazdu do obszarów przemysłowych Mielca z kierunku południowo – zachodniego wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę oraz rozbudową drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec wraz z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego oraz w sprawie budowy ośrodka onkologicznego w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.