w sprawie remontu drogi powiatowej Oleszyce – Stary Dzików nr 1553 R oraz budowy odcinka drogi o długości 3 km 600 m leżącej w ciągu niniejszej drogi.