w sprawie uwzględnienia w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 rok wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej 872 na odcinku od Baranowa Sandomierskiego do Skopania, z włączeniem do istniejącego chodnika przy Domu Dziecka.