w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie skarpy i uregulowanie cieku wodnego w miejscowości Dąbrowa, a szczególnie na działce 1248, na której jest aktywne osuwisko.