w sprawie budowy alternatywnego wysokoprzepustowego połączenia drogowego umożliwiającego wyprowadzenie nadmiernego ruchu tranzytowego z miasta Mielca oraz tworzącego łącznik do autostrady A-4 – łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T.