w sprawie przygotowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego materiałów w związku z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad dokumentami programowymi dla perspektywy 2014-2020.