w sprawie  przekwalifikowania potoku Średni Nr 143 na potok melioracji wodnych.