w sprawie budowy łącznika drogi wojewódzkiej 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Ożenna – Granica Państwa z drogą krajową nr 28 w miejscowości Jasło.