w sprawie ugodowego załatwienia sprawy zapłaty dla MZK w Jarosławiu.