w sprawie uzgodnienia w planach inwestycyjnych i remontowych dróg wojewódzkich na 2014 r. pilnego wykonania remontu zniszczonych chodników przy DW nr 887 w obrębie miejscowości Rymanów Zdrój oraz nakładki bitumicznej na odcinku DW nr 887 Rymanów Zdrój – Królik Polski.