w sprawie dofinasnowania w kwocie 50 tysięcy złotych i wspólnej organizacji wojewódzkiej konferencji dla rolników na temat możliwości skorzystania przez nich z nowych form wsparcia w ramach działań PROW 2014-20120.