w sprawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk" oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi 835.