w sprawie uchwały Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w Województwie Podkarpackim.