w sprawie udrożnienia przepływu wód w kanale SMARKATA zlokalizowanego w kompleksie leśnym w rejonie stawów rybnych Krasiczyn – Durdy w Gminie Baranów Sandomierski.