w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Spółki z.o.o. Bio-Eco Zalesie Gorzyckie.