w sprawie zawiadomienia o majątkowej szkodzie wielkich rozmiarów wyrządzonej przez byłego Inżyniera Kontraktu i Projektanta w związku z budową CWK Województwa Podkarpackiego.