w sprawie informacji na temat średnich zarobków pracowników podkarpackich muzeów podległych Marszałkowi Województwa oraz kwot przeznaczonych na podwyżki dla pracowników tych muzeów w rozbiciu na poszczególne jednostki.