w sprawie realizacji planów inwestycyjnych w Uzdrowisku Rymanów Zdrój.