w sprawie opracowania i wdrożenia wojewódzkiego programu produkcji żywca króliczego.