dotycząca zmian jakie zostały wprowadzone w dniu 17 stycznia 2017 r. w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020