w sprawie zamiaru przeprowadzenia redukcji stacjonujących w Dębicy zespołów ratownictwa medycznego.