w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na lata 2018-2019 dla Szkoły Specjalnej, która zostanie wybudowana na podstawie decyzji podjętej przez Starostwo Powiatowe w Debicy.