w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i pokrycia strat w wojewódzkich jednostkach służby zdrowia.