w sprawie programu - Rozwój Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.