w sprawie wyjaśnienia kwestii aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej.