w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki.