dotycząca odpowiedzi na interpelację (znak) OR-II. 0003.38.2016. MR.

w sprawie zarządzania utrzymaniem chodników przy drogach wojewódzkich

dotycząca zmian jakie zostały wprowadzone w dniu 17 stycznia 2017 r. w zapisach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

w sprawie budowy łączników autostradowych.

w sprawie umów i środków finansowych wydatkowanych na opłacanie lokalnych portali internetowych i lokalnych gazet.

w sprawie opracowania i wdrożenia wojewódzkiego programu produkcji żywca króliczego.

w sprawie realizacji planów inwestycyjnych w Uzdrowisku Rymanów Zdrój.

 

w sprawie żądania przez Marszałka informacji i dokumentów z Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.