w sprawie kosztów i opłat pobieranych przez Samorząd Województwa za skadowanie śmieci w 2019 roku i kolejnych latach.