w sprawie stanu zaawansowania realizacji projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Podkarpackiego