Wykaz wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego 
(wyciąg z zał. Nr 1 do Uchwały Nr 173/3611/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r.)

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego:

bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie
bip19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu