Wykaz wojewódzkich osób prawnych Województwa Podkarpackiego 
(wyciąg z zał. Nr 1 do Uchwały Nr 155/3217/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2016 r.)

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego:

bip19 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale