Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, Województwa Podkarpackiego (bez wojewódzkich jednostek oświatowych)
(wyciąg z zał. Nr 2 doUchwały Nr 173/3611/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r.)


Inne jednostki:

bip19Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie

bip19 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

bip19 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

bip19 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

bip19 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

bip19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

bip19 Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

bip19 Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie