Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowiska:

1) Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej,
2) Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Dzieci.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r., poz. 393, t.j.) należy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 60
Sekretariat Szpitala

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko …………… (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekcji Organizacji i Szkoleń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00, tel. 17 86 64 709, pokój nr 31.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie-Interna-Blok.pdf)Ogłoszenie o konkursie[OZ] Renata Midura374 kB2018-05-21 13:382018-05-21 13:38