bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale weryfikacji zamówieni i kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie wsparcia innowacyjności i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Pr

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie wsparcia innowacyjności i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.