URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4
Ogłasza przetarg ustny (licytacja)
na sprzedaż samochodu

Opel Vectra 1.9 CDTI (150KM), wersja - Elegance, nr VIN: W0L0ZCF6871020711, nr rejestracyjny RZ 64422, rok produkcji 2006, przebieg 391 094 km; z ceną wywoławczą 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

Licytacja odbędzie się w dniu 9 września 2014 r. o godz. 1030 w Sali konferencyjnej nr 212 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Samochód można oglądać w dniach 1-9 września 2014 r. od godz. 730 do godz. 930 przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, którego wysokość wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) do dnia 9 września 2014 r., do godz. 930, w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter, pok.36. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez uczestników, których oferty będą niższe od wylicytowanej kwoty, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji, a uczestnikowi, który zaoferował najwyższa cenę, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte samochodu.

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. (17) 850 17 74.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przetargu jest Mirosław Mamczur.