Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. przyjął opracowanie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym oraz uwzględniając brzmienie art. 49d ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że  Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 14 września 2015 r. o godz. 10.30 w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego  4 organizuje konferencję, na której przedstawi do zaopiniowania propozycje i wnioski dotyczące określenia ww. obszarów funkcjonalnych.

Opinię można wyrazić wyłącznie podczas konferencji – ustnie lub na piśmie wg wzoru załączonego poniżej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OFWP_PBPP_082015.pdf)Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackimBIP11756 kB2015-08-31 11:592015-08-31 12:00
Pobierz plik (Opinia dot.OF na konferencję.doc)Opinia dotycząca określenia obszarów funkcjonalnychBIP39 kB2015-08-31 11:592015-08-31 12:05
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015BIP220 kB2015-08-31 12:002015-08-31 12:06