http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru ofert do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2016 roku

|
BIP2

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej uprzejmie informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków do Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, którego celem jest budowanie marki Województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą oraz wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa. Wnioski będą przyjmowane do 22 stycznia włącznie. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która przygotuje rekomendację dla Zarządu Województwa.

Oferty należy składać na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”):

osobiście na Kancelarię Ogólną Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej.
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-310 Rzeszów

lub

przesłać na adres korespondencyjny j. w.

z dopiskiem :  Zgłoszenie do otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” .

Przed złożeniem formularzu należy zapoznać się z Regulaminem Programu Województwa Podkarpackiego „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

telefon kontaktowy: +48 17 747 66 11