Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2017 r., znak: OS-I.7222.3.7.2017.DW