W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 290/5800/17 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W terminie do 30 czerwca 2017 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków, które można zgłaszać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – szczegóły znajdują się w zamieszczonym ogłoszeniu o wyłożeniu do wglądu.

 Załaczniki:

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu PZP WP

Formularz zgłaszania uwag i wniosków

PZPWP (.zip)

Prognoza (.zip)